Seværdigheder i Argentina

Åben kort
Coat of arms: Argentina

12:44:38

Landekode ISO AR

Telefonopkald +54

Tidszone America/Argentina/Buenos_Aires

Hovedstad Buenos Aires

Mest populære byer

Bahía BlancaProvincia de Buenos AiresBefolkning:291 327
Buenos AiresCiudad de Buenos AiresBefolkning:13 588 171
Comodoro RivadaviaChubutBefolkning:175 196
CórdobaCórdobaBefolkning:1 454 645
CorrientesCorrientesBefolkning:346 334
El BolsónRío NegroBefolkning:19 009
El CalafateSanta CruzBefolkning:21 132
La RiojaLa RiojaBefolkning:180 995
Mar del PlataProvincia de Buenos AiresBefolkning:860 000
MendozaMendozaBefolkning:937 154
NeuquénNeuquénBefolkning:393 066
Perito MorenoSanta CruzBefolkning:0
Puerto MadrynChubutBefolkning:107 673
Puerto San JuliánSanta CruzBefolkning:7 894
Puerto Santa CruzSanta CruzBefolkning:4 431
Río GallegosSanta CruzBefolkning:95 796
Río GrandeTierra del FuegoBefolkning:66 475
RosarioSanta FeBefolkning:948 312
SaltaSaltaBefolkning:535 303
San Carlos de BarilocheRío NegroBefolkning:112 887
San Miguel de TucumánTucumánBefolkning:527 607
Santa FeSanta FeBefolkning:405 683
Santa RosaLa PampaBefolkning:103 241
UshuaiaTierra del FuegoBefolkning:56 956

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning